+36-20-770-7083 lehreranita@gmail.com

Az Ügyvédi tevékenységről szóló törvény alapján, az ügyvédi megbízási díj (ügyvédi munkadíj, ügyvédi díjszabás) szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét Ügyfeleimmel előre, egyedileg és együttesen állapítjuk meg.

Ügyvédi munkadíjról tájékoztatást konzultáció keretében, az adott ügy ismeretében adok Ügyfeleimnek. Az ügyvédi munkadíjban történő megállapodást követően – a méltányosság és az ügyvédi felelősséget is figyelembe véve – annak rögzítése megbízási szerződésben történik.

Munkadíj megállapítása

Fix díjas

Azoknál az ügytípusoknál, amelyeknél az ügyvéd munkaideje az ügy jellegéből adódóan előre kalkulálható – például: cégeljárással összefüggésben cégalapítás, cégmódosítás, stb., fizetési felszólítás elkészítése, fizetési meghagyás benyújtása, tárgyalásonkénti képviselet – azokban az esetekben az ügyvédi munkadíjat fix összegben állapítom meg.

Átalánydíjas

Cégek részére végzett átlagos havi munkaóráktól, illetve a munka és a feladat összetettségétől függően havi átalánydíjban történő megállapodást tesz lehetővé, amely az eseti megbízási díjaknál kedvezőbb díjazásra ad lehetőséget.

Százalékban meghatározott

Ingatlan adásvételi szerződések esetén az ügyvédi munkadíj a vételárhoz igazodóan százalékos arányban kerül megállapításra, mely díj tartalmazza a földhivatali ügyintézést.

Óradíjas

Az első konzultáció díja 15.000 Ft. Telefonon történő egyeztetésre kizárólag ügyvédi megbízási szerződés megkötését követően van lehetőség.
Az ügyvédi munkadíj nem tartalmazza a költségeket, díjakat (pl. tulajdoni lapok, cégkivonatok, és más okiratok beszerzésének díjai), illetékeket, illetve jelentősebb összegű utazási költséget.

Tájékoztatom kedves leendő ügyfeleimet, hogy nem áll módomban jogi tanácsot adni sem telefonban sem e-mailben!

Jogi tanácsadásért szíveskedjenek konzultációs időpontot egyeztetni a “Elérhetőségeim” menüpont alatt található elérhetőségen.