+36-20-770-7083 lehreranita@gmail.com

Családjogi jogviták esetén elsősorban arra törekszem, hogy a Felek – a bíróságok előtti eljárás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében – egymással egyezségre jussanak. Az okiratok, továbbá a házassági bontókeresetek elkészítését megelőzően fontosnak tartom a Felekkel való, akár többszöri alkalommal is történő egyeztetés lehetőségét, törekedve a Felek közös megegyezésre.

Családjog területén segítséget nyújtok

  • házassági bontóperekben való jogi képviseletben
  • házassági, élettársi vagyonjogi kérdések peren kívüli és peres úton történő rendezésében
  • szülői felügyeleti jog rendezésében, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás körébe tartozó jogvitákban való közreműködésben
  • gyermektartás, tartási és életjáradéki szerződés elkészítésében
  • apasági perek, apaság megállapítása, apasági vélelem megdöntésében