+36-20-770-7083 lehreranita@gmail.com

Az öröklés is azon területek közé tartozik, mellyel kapcsolatos jogi problémával élete során szinte mindenki találkozik.

Örökölni végrendelet, vagy a Ptk. szerinti törvényes öröklés alapján lehet. A hagyatéki eljárások az örökhagyó halálának helye szerinti közjegyző előtt zajlanak.

Öröklési jog területén vállalom örökösök hagyatéki eljárás során történő jogi képviseletét, örökléssel kapcsolatos okiratok (öröklési szerződés, végrendelet, halál esetére szóló ajándékozás) szerkesztését, öröklési jogvita esetén jogi képviseletet peres és peren kívüli eljárásokban.