+36-20-770-7083 lehreranita@gmail.com

Jogi praxisom során segítséget nyújtok pénztartozás Adós általi teljesítés érdekében, ha az adós tartozását határidőben, egészben, vagy részben nem fizette meg, vagy vitatja a követelést.

Vállalom fizetési felszólító levél elkészítését az Adós részére történő kézbesítéssel, fizetési meghagyásos eljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási eljárás és peres eljárás kezdeményezését.

Személyes konzultáció keretében a meglévő dokumentumok alapján tudok jogi segítséget és részletes felvilágosítást nyújtani arról, hogy konkrét ügyben milyen jogi lehetőségek állnak rendelkezésre.