+36-20-770-7083 lehreranita@gmail.com

Ügyfeleim részére az ingatlanjog területén:

  • tulajdonjog átruházással kapcsolatos okiratok elkészítését és azok ellenjegyzését vállalom, úgymint adásvételi szerződések elkészítése, ajándékozási szerződés, csereszerződés;
  • ingatlan hasznosításával kapcsolatos okiratok, úgymint bérleti szerződés, haszonbérleti szerződés, használati megállapodás elkészítése osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok esetében;
  • társasház alapításával és üzemeltetésével összefüggő okiratok, valamint szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) elkészítése,
  • birtokper, birtokvédelmi eljárás, elbirtoklással kapcsolatos ügyek
  • illetékes földhivatal előtt történő eljárásban való közreműködés
  • adó és illeték optimalizálásához történő jogi segítségnyújtás