+36-20-770-7083 lehreranita@gmail.com

Társasági jog területén vállalom cégek, alapítványok, egyesületek, más civil szervezetek létesítő okiratainak elkészítését, azok módosítását, üzletrész –és részvény átruházási jogügyletek lebonyolítását, társaságok átalakulásával kapcsolatos okiratok elkészítését és azok teljes körűen történő lebonyolítását.

Ügyvédi munkám természetesen kiterjed a fenti ügyletekkel kapcsolatosan az illetékes cégbíróságok előtt történő jogi képviseltre is.

Vállalom csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárások komplex jogi ügyintézését is.